Welcome to
Quy Nhon - Binh Dinh

Năm 1602, cách đây 419 năm, lần đầu tiên trong lịch sử, địa danh Quy Nhơn xuất hiện khi chúa Nguyễn Hoàng đổi tên phủ Hoài Nhơn thành phủ Quy Nhơn và coi đây là đơn vị hành chính cấp tỉnh. Tên gọi mới này có ý nghĩa mong muốn quy tụ về đây những con người hiền tài, nhân nghĩa.

Event & Festivals

Ngoc Hoi - Dong Da Festival is held annually in the early spring from the 4th - 5th day of the lunar calendar at Quang Trung Museum.

Experience

Explore the unique culture and heritage in Quy Nhon - Binh Dinh!

TRAVEL NEWS

Travel Tips

VISA

All Vietnam destinations are open. No self-isolation is required.

Transportation

An essential guide to getting around in Quy Nhon, including useful tips

Quy Nhon Visitor Center

Support the visitors coming to Quy Nhon - Binh Dinh

Staying Safe

Quy Nhon City has been honored with "ASEAN Clean Tourism City 2022"

Official Partners

Share Your Story

Tag your best #visitquynhon moments on Instagram

Facebook Feed

INSTAGRAM

Chào mừng bạn đến với website truyền thông quảng bá du lịch Quy Nhơn – Bình Định.

Nội dung trên trang web chỉ nhằm mục đích thông tin quảng bá du lịch. Bất kỳ hiển thị mua bán sản phẩm đều chuyển hướng đến trang web của doanh nghiệp đối tác. 

LIÊN HỆ

Đăng ký nhận tin tức và cập nhật mới nhất

Copyright © 2022 – All Right Reserved. Designed and Developed by SaveMoney